Privacyverklaring

In onze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij gegevens verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hier mee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy gerespecteerd wordt en gaan daarom erg zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Samen streven we ernaar om de privacy van iedereen veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Ons privacybeleid kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen en het is daarom raadzaam het beleid periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is WB Tegels & Badkamers, Beurtschip 14 in Heerenveen. WB Tegels & Badkamers is ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 01109687. Als u naar aanleiding van ons privacybeleid contact met ons wilt opnemen dan kan dat via ons telefoonnummer 0513 648 511 of via ons e-mailadres [email protected]

Doel gegevensverzameling
Uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij voor een aantal doeleinden die we hieronder zullen omschrijven. Wij gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen zijn:

Contact:
Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u contact met ons opneemt via het contactformulier. In het contactformulier wordt echter alleen gevraagd naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om uw vraag te kunnen beantwoorden of u een dienst aan te kunnen bieden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mail
  • Telefoonnummer

Nieuwsbrieven:
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om u te informeren via een maandelijkse nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling, de laatste trends en de nieuwste producten van WB Tegels & Badkamers. Bij elke nieuwsbrief vindt u onderaan de mogelijkheid om u af te melden en om uw persoonsgegevens aan te passen. Via het aanmeldformulier worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen: 

  • Naam
  • E-mailadres

Duur gegevensverzameling
Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor we verzameld hebben. Wel bewaren we persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

Contactformulier: Op het moment dat u contact opneemt met WB Tegels & Badkamers, via mail of contactformulieren, dan worden die gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een verzoek tot verder contact, dan worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact. Ook worden gegevens bewaard tot de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of een vervolgopdracht niet meer te verwachten is. 

Facturen en opdrachten: Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen zijn wij verplicht om financiële administratie 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst. Hieronder vallen alle facturen en offertes die aan klanten verstuurd zijn inclusief de persoonsgegevens die daarop staan. 

Nieuwsbrieven: Voor het versturen van nieuwsbrieven worden uw naam en e-mailadres opgeslagen in onze e-mailmarketing tool. De opslag van uw gegevens is voor een onbepaalde tijd. U heeft de mogelijk om u op elk moment uit te schrijven via de link onderstaan in de nieuwsbrieven.

Delen van persoonsgegevens met anderen
De informatie die binnenkomt via het contactformulier of het reserveringsformulier kan intern worden gedeeld. Slechts een beperkt aantal medewerkers van WB Tegels & Badkamers hebben inzage in de persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben ieder een privacyverklaring ondertekend. Ook kiezen wij in sommige gevallen ervoor om werkzaamheden uit te besteden:

Nieuwsbrieven: Voor het verspreiden van nieuwsbrieven delen wij uw naam en e-mailadres met onze e-mailmarketing tool. Hiervoor is ook een verwerkersovereenkomst gesloten. Onze e-mailmarketing tool gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en te zien wat ontvangers er mee doen. 

Internetbureau Speak: Bij het doorsturen van ons online contactformulier maken we gebruik van de computersystemen van derden, waaronder de servers van Internetbureau Speak in Heerenveen. Zij verwerken uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw internetadres (IP- adres). Internetbureau Speak verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van Speak. 

Beveiliging van de persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw browser. Dit beschermt uw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt er op rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Websites van derden
Onze privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilig manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, het privacybeleid van deze website voor meer informatie over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaan.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Binnen vier weken zullen wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Klachten bij WB Tegels & Badkamers
Wanneer u klachten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verzamelen, verwerken, delen met anderen en opslaan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of via mail. Uw klacht zal zo mogelijk door ons worden behandeld en binnen vier weken krijgt u dan een reactie van ons. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, als WB Tegels & Badkamers bovengenoemde niet naleeft. 

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig ons privacybeleid en kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Wij raden daarom wel aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u WB Tegels & Badkamers als volgt bereiken:

E-mail: [email protected]
Adres: Beurtschip 14, 8447 CL Heerenveen
Telefoon: 0513 648 511

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 december 2018.

Scroll naar boven